Betlejemskie Światło Pokoju 2019

W czwartek 19 grudnia br. Harcerze z 59 Drużyny Echo przekazali Wójtowi Gminy Leoncin Adamowi Krawczakowi Betlejemskie Światło Pokoju. Harcerze i harcerki pojechali po nie do Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju...

XVIII sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: informacja Kategoria Lipiec Polecane

W środę 18 grudnia br. w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyła się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał w sprawie: – budżetu gminy na rok...

I Ty możesz zostać Św. Mikołajem

Kategorie: informacja

Już po raz kolejny rusza świąteczna zbiórka darów organizowana przez Fundację Pomocy Rodzinie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie. 6 grudnia br. rozpoczęła się zbiórka darów tj. żywności, słodyczy, zabawek....

Podsumowanie Partnerstwa Międzypowiatowego

Kategorie: informacja

27 listopada 2019 roku uczestnicy Partnerstwa Międzypowiatowego powiatów legionowskiego i nowodworskiego spotkali się na kolejnych warsztatach podsumowujących rezultaty działań podejmowanych w 2019 roku oraz rekomendujących kierunki rozwoju Partnerstwa na rzecz...

XVI sesja Rady Gminy Leoncin

W środę 20 listopada br. w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli projekty uchwał w sprawie: – ustalenia wysokości opłat za zajęcie...

INFORMACJA O GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI NA 2020 ROK

Kategorie: Gospodarka odpadami

Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w  pojemnikach/workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, i tak: 1) w jednym worku z folii LDPE w kolorze niebieskim oznaczonym...