15 lutego 2024

Posiedzenie Komisji Technicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Technicznej ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady LXXXVII– zwyczajnej sesji Rady Gminy, w tym projekty uchwał w sprawie:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2024rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2024-2035.
5. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Leoncin, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych.
6. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Leoncinie.
7. Uchwała w sprawie likwidacji ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Leoncinie
8. Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Leoncin.

II. Sprawy organizacyjne i bieżące.

Przewodniczący Komisji
Marek Dominiak

Dodaj komentarz